MISSIE

We werken ‘voor’ mensen, ‘door’ mensen en ‘met’ mensen

‘door’ mensen

 • We hebben een opdracht vanuit de maatschappij.
 • We voeren de opdracht uit zoals gesteld vanuit het Agentschap Opgroeien.
 • We gaan met de gemeenschap op zoek naar de best mogelijke hulpverlening.
 • We denken mee na over de op te zetten hulpverlening nu en in de toekomst.
 • We hebben een opdracht vanuit het bestuur.

‘voor’ mensen

 • We willen op elke vraag van de cliënt een antwoord formuleren.
 • We zetten de hulpverlening op vanuit een onvoorwaardelijk kader.
 • We gaan samen met de cliënt aan tafel vanuit een gelijkwaardige positie
 • We werken krachtversterkend en ondersteunend.
 • We werken voor de meest kwetsbaren onder de jongeren en gezinnen.

‘met’ mensen

 • We zorgen ervoor dat ons personeel de nodige deskundigheid kan ontwikkelen.
 • We zorgen ervoor dat ons personeel de nodige tijd en ruimte krijgt.
 • We werken vanuit meerzijdige partijdigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.