GESCHIEDENIS

De huidige organisatie is ontstaan uit een initiatief van de ‘Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo’, een oorspronkelijk Franse gemeenschap toegewijd aan de zorg voor armen. Het moederhuis bevindt zich in Parijs aan de Rue du Bac.

In 1873 vestigen zij zich in Gent aan de toenmalig grote baan naar Eeklo, de Kiekenstraat. In de 19de-eeuwse gordel van de stad ontplooien zich nieuwe nijverheden, zoals grote textielfabrieken (Société Linière La Lys) en ateliers voor metaalbewerking en -contructie (Huyttens-Kerreman, later omgevormd tot n.v. Le Phoenix). Er worden kleine arbeiderswoningen opgericht nabij het klooster. Onder de nieuwkomers heerst veel armoede. De Dochters van Liefde nemen de buurt onder hun vleugels. In de Kiekenstraat richten ze een weeshuis op dd. 1878, genaamd Tehuis voor Kinderen (foto 100 jaar). Tijdens WO II zetten ze zich in het bijzonder in voor de opvang van Joodse kinderen. Er wordt naast opvang en zorg ook onderwijs voorzien. De jongeren blijven binnen de gesloten gemeenschap. Volgens overlevering werden hier de knechten en meiden van de bourgeoisie van Gent gevormd. Er zouden meer dan 100 kinderen verbleven hebben.

Met de hervorming door de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wijzigt ook de opdracht en doelgroep. Met de opkomst van het maatschappelijk werk evolueert het justitieel optreden tegenover jongeren (wet van 15 mei 1912 betreffende de kinderbescherming) van een individueel repressief naar een sociaal-preventief optreden. Deze wet wordt in 1985 (Jeugdbescherming wordt jeugdbijstand) nogmaals aangepast. Daardoor worden er nog amper 28 jongeren opgenomen en vecht de organisatie voor zijn bestaan.

Sindsdien kent de Kiekenstraat een gestage groei en ontwikkelt diversiteit in zijn aanbod. Naast residentiële zorg in klassieke leefgroepen, ontplooit zich de ambulante en mobiele ondersteuning. Ouders en/of netwerkfiguren worden meer en meer betrokken bij het opvoedingsproces. Het Ondersteuningscentrum voor Ouders krijgt vorm (OCO-2009). En vanuit deze expertise wordt Gezinszorg (CIG-2013) een nieuwe deelwerking.

Naast het voortdurend inzetten op innovatie van het aanbod, lopen momenteel in de organisatie tal van projecten zoals Intenco (INtensieve Traumabehandeling EN Context Opname): een unieke samenwerking tussen Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdhulp, het Flexbed: een residentieel bed wordt niet langer ingezet als permanent verblijf maar als ondersteuning voor kwetsbare gezinnen in het opvoedingsproces met oog op stressverlaging en draagkrachtverhoging.

Anno 2022 begeleiden en ondersteunen we 40 jongeren en 3 gezinnen in verblijf en aanvullend 31 gezinnen (hiervan een 15-tal gezinnen via Samen1Plan ) en 3 jongvolwassenen aan huis.  Daarnaast participeren we in Zorggarantie (-9 m tot 3 j).