GEZINSZORG

Ons Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) is dé referentie voor jonge kwetsbare (tiener)ouders in Oost-Vlaanderen. Zij kunnen bij ons terecht vanaf de zwangerschap tot hun peuter naar school kan. We bieden gezinsverblijf en mobiele gezinsbegeleiding aan. Bij prangende hulpvragen kunnen we het zorggarantienetwerk inschakelen.

Binnen ons gezinsaanbod vind je ook de mobiele FLEX-begeleiding, het OndersteuningsCentrum voor Ouders (OCO) en bijzondere nazorgbegeleiding.

CIG

FLEXONA – FLEX BEGELEIDING

FLEXONA – ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR OUDERS (OCO)

FLEXONA – NAZORG

CIG

Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) begeleidt jonge kwetsbare (aanstaande) ouders tot en met 25 jaar met baby’s en peuters jonger dan 3 jaar. We bieden zowel gezinsverblijf als mobiele gezinsbegeleiding in heel Oost-Vlaanderen. Ieder gezin krijgt een traject op maat met aangepaste accenten.

Bij prangende hulpvragen kunnen we het zorggarantienetwerk van Oost-Vlaanderen inschakelen en een aanbod realiseren.

In het project INTENCO werken we aan een intensief kortdurend gezinsverblijf waarbij gezinsondersteuning en therapeutische ondersteuning samengaan.

Wil je als gezin of professional meer te weten komen over het aanbod van de CIG’s? Via deze link vind je alle info: https://www.cigvlaanderen.org/

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van het CIG.

FLEXONA – FLEX
BEGELEIDING

Een Flexbegeleiding is een intensieve, mobiele begeleiding van minimum één contact per week gecombineerd met de mogelijkheid tot het gebruik van het flexbed, gedurende 6 maanden.

In de voorziening zijn er 3 bedden beschikbaar die door alle kinderen van het gezin gebruikt kunnen worden. Het flexbed heeft als doel het gezin op adem te laten komen en het evenwicht in het gezin opnieuw te herstellen. We willen het gezin in staat stellen zijn draagkracht te verhogen en de eigen vaardigheden te laten toenemen. Er wordt samen met het gezin gezocht naar adequate handvaten en tools om de vaardigheden op verschillende levensdomeinen te laten toenemen.

Ieder gezin heeft de mogelijkheid om beroep te doen op een 10-tal overnachtingen per 6 maanden, per kind, afhankelijk van de situatie en de draagkracht van de leefgroep.
Er kan enkel aangemeld worden door het OCJ, SDJ of VK.

Tijdens de begeleiding worden afhankelijk van het dossier de volgende vormen van ondersteuning opgenomen: samen met het gezin op zoek gaan naar een maximale integratie tussen de hulpvraag van de cliënten en de diverse mogelijkheden in het zorgaanbod, opvoedingsondersteuning, planning in vrijetijdsbesteding, uitbreiding netwerk van het gezin en het aanreiken van verschillende instanties die het gezin zowel op financieel, materieel en sociaal-emotioneel welbevinden ondersteunen.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van de FLEXONA.

FLEXONA – ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR OUDERS (OCO)

Het OCO is een centrum waar ouders, waarvan de kinderen in het begeleidingstehuis verblijven, ouders kunnen en mogen zijn in een veilige, huiselijke sfeer. Er wordt verbinding gemaakt tussen ouder(s) en kind(eren) waarbij de ouder(s) de klemtonen leggen.

We zetten hoofdzakelijk in op veiligheid, rust en een positief contact tussen ouder(s) en kind(eren).
De bezoeken gaan door in het OCO-huisje/studio of thuis. We streven een huiselijke sfeer na.

Daarnaast trachten we ouders sterker te maken (opvoedingsondersteuning, wie ben ik als persoon in verschillende rollen) of ondersteuner te zijn van de ouder. We kunnen aansluiten bij belangrijke (overleg)momenten op vraag van de ouder.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van de FLEXONA.

FLEXONA – NAZORG

Vanuit onze dienst Flexona kunnen we ook ingezet worden bij een terugkeer naar huis, na een verblijf in de leefgroep. Over een periode van 3 maanden voorzien we dan een mobiele begeleiding met zeer afgelijnde, concrete doelstellingen zodat het gezin nadien met zijn netwerk verder kan.

Wil je ons contacteren? Dat kan op ons algemeen nummer 09 226 12 76. Vraag naar een medewerker van de FLEXONA.

HEB JE EEN
VRAAG?

Contacteer ons vrijblijvend en wij zoeken zo snel mogelijk het gepaste antwoord voor jou.