GROEIEN IN VERBINDING

De kiekenstraat biedt verschillende vormen van ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN, JONGEREN EN JONGE GEZINNEN die zich tijdelijk in een moeilijke leefsituatie bevinden.

JONGEREN EN GEZINNEN CENTRAAL

Elke jongere, elk gezin en elk traject is uniek. We creëren samen met de cliënt en zijn netwerk maximale ontplooiingskansen. Om complexe uitdagingen aan te gaan zijn we bereid om flexibel en vernieuwend te werken. Voor alle jongeren en gezinnen wordt gezocht naar zoveel mogelijk contact en een goede samenwerking met ouders, familie en vrienden. De opvang en begeleiding is gericht op het verbeteren van de opvoedingscontext en van de relationele, individuele, familiale en maatschappelijke context. Maatschappelijke integratie is ons doel.

WE BEGELEIDEN NAAR ZELFSTANDIGHEID

We begeleiden ouders en kinderen richting zelfredzaamheid. We ondersteunen jongeren en gezinnen bij het zoeken naar eigen manieren om moeilijke situaties te voorkomen of beter aan te kunnen. Het hele netwerk van ouders, familie, vrienden en hulpverleners is belangrijk om veiligheid en verbondenheid te creëren. De infrastructuur moet bijdragen aan deze doelstelling.

WE WERKEN VANUIT EXPERTISE

Ieder kind, jongere of gezin heeft een individuele begeleider. Daarnaast heeft iedere deelwerking een maatschappelijk werker en een orthopedagoog of psycholoog die het traject mee vormgeven. Samen met het diensthoofd van de deelwerking vormen deze laatste drie de coachende ‘driepoot’. Zij bewaken de kwaliteit van elk traject. Hierbij leggen we o.m. de focus op: Infant Mental Health (IMH), Geweldloos Verzet, contextueel werken, traumasensitief werken, Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Preventie Piramide, ……

Klaar voor de opbouw van het CIG!

Sinds midden februari heeft de torenkraan zijn intrek genomen op de intussen volledig afgebroken site van onze gezinszorg. We zijn klaar voor de opbouw!                                      

Onze nieuwe “werfbewoner”

  Dat de verbouwingen al even gestart zijn, is reeds gekend maar afgelopen week kregen we een wel zeer speciaal werfbezoek van een nieuwsgierige bezoeker. We delen de unieke beelden dan ook graag met jullie.    

De verbouwingen in De Kiekenstraat zijn gestart!

  Beste collega's, vrienden, sympathisanten en gegadigden, Met trots kunnen we vertellen dat *eindelijk* de verbouwingen écht van start gegaan zijn sinds november 2023. De eerste steen is verlegd en al snel volgden er meerdere. De hele afdeling van de Gezinszorg is als eerste aan de beurt. We nemen afscheid van één van onze oudste…

HEB JE EEN
VRAAG?

Contacteer ons vrijblijvend en wij zoeken zo snel mogelijk het gepaste antwoord voor jou.

DRAAG JE
STEENTJE BIJ

Kom ons team versterken, solliciteer vandaag nog. Ook kandidaat vrijwilligers en stagiair(e)s kunnen hier hun gegevens achterlaten.